aeolia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeolia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeolia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeolia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aeolia

    Similar:

    aeolis: an ancient coastal region of northwestern Asia Minor (including Lesbos) where the Aeolians founded several cities around 1100 BC

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).