aeolian basin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeolian basin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeolian basin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeolian basin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aeolian basin

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bồn gió tạo thành

    bồn phong thành