aeolian fan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeolian fan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeolian fan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeolian fan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aeolian fan

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    quạt gió kiểu tuabin