activating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • activating

  * kỹ thuật

  sự khởi động

  sự kích hoạt

  toán & tin:

  sự hoạt hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet