tình trường trong Tiếng Anh là gì?

tình trường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tình trường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tình trường

    love

    kém may mắn trên tình trường to be unlucky in love

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tình trường

    love