tình riêng trong Tiếng Anh là gì?

tình riêng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tình riêng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tình riêng

    * dtừ

    personel feeling