nhốt vào trong Tiếng Anh là gì?

nhốt vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhốt vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhốt vào

    * ngđtừ

    enclose, inclose