nhốt trong chuồng trong Tiếng Anh là gì?

nhốt trong chuồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhốt trong chuồng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhốt trong chuồng

    * ngđtừ

    loft