nhốt trong chuồng để vỗ béo trong Tiếng Anh là gì?

nhốt trong chuồng để vỗ béo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhốt trong chuồng để vỗ béo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhốt trong chuồng để vỗ béo

    * ngđtừ

    stall-feed

    * ttừ

    stall-fed