nhốt vào chỗ chật hẹp trong Tiếng Anh là gì?

nhốt vào chỗ chật hẹp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhốt vào chỗ chật hẹp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhốt vào chỗ chật hẹp

    * ngđtừ

    cabin