nhốt vào chuồng để vỗ béo trong Tiếng Anh là gì?

nhốt vào chuồng để vỗ béo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhốt vào chuồng để vỗ béo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhốt vào chuồng để vỗ béo

    * ngđtừ

    stall