nhốt vào lồng trong Tiếng Anh là gì?

nhốt vào lồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhốt vào lồng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhốt vào lồng

    * ngđtừ

    cage, encage