nhốt vào bãi rào trong Tiếng Anh là gì?

nhốt vào bãi rào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhốt vào bãi rào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhốt vào bãi rào

  * dtừ

  impoundment

  * ngđtừ

  impound

  * ttừ

  impoundable