nhảy dù trong Tiếng Anh là gì?

nhảy dù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhảy dù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhảy dù

  to parachute

  xem lính nhảy dù

  loại khỏi vòng chiến một tiểu đoàn nhảy dù của địch to disable an enemy paratroop battalion

  môn nhảy dù parachute jump

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhảy dù

  * verb

  to parachute; to drop by parachute

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhảy dù

  to parachute, drop by parachute