nẩy mực trong Tiếng Anh là gì?

nẩy mực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nẩy mực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nẩy mực

  line (with ink)

  nẩy mực tấm ván to line out a piece of wood

  cầm cân nẩy mực to hold the balance

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nẩy mực

  Line [with ink]

  Nẩy mực tấm ván: To line out a piece of wood

  Cầm cân nẩy mực: To hold the balance

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nẩy mực

  line