nẩy mầm trong Tiếng Anh là gì?

nẩy mầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nẩy mầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nẩy mầm

    sprout, germinate, bud