nẩy lên trong Tiếng Anh là gì?

nẩy lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nẩy lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nẩy lên

    * dtừ

    rebound