nẩy mực tấm ván trong Tiếng Anh là gì?

nẩy mực tấm ván trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nẩy mực tấm ván sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nẩy mực tấm ván

    to line out a piece of wood