lội trong Tiếng Anh là gì?

lội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lội

  * đtừ

  to swim; to wade

  lội ngang qua con suối to wade across a stream

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lội

  * verb

  to swim; to wade

  lội ngang qua con suối: to wade across a stream

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lội

  to swim, wade, ford