lội trong vũng nước bẩn trong Tiếng Anh là gì?

lội trong vũng nước bẩn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lội trong vũng nước bẩn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lội trong vũng nước bẩn

    * nđtừ

    puddle