lội bùn trong Tiếng Anh là gì?

lội bùn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lội bùn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lội bùn

    paddle in shallow water