lạm tiêu trong Tiếng Anh là gì?

lạm tiêu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạm tiêu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạm tiêu

    * dtừ

    misappropriation

    * ngđtừ

    misappropriate