đo phổ trong Tiếng Anh là gì?

đo phổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đo phổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đo phổ

    * dtừ

    spectrometer