đo lực tốc trong Tiếng Anh là gì?

đo lực tốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đo lực tốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đo lực tốc

    * dtừ

    rheometer