đo ma sát trong Tiếng Anh là gì?

đo ma sát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đo ma sát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đo ma sát

    * dtừ

    tribometer