đo phân cực trong Tiếng Anh là gì?

đo phân cực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đo phân cực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đo phân cực

    * dtừ

    polarimeter