đào mả lên trong Tiếng Anh là gì?

đào mả lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đào mả lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đào mả lên

    * ngđtừ

    untomb, disentomb