wilful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wilful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wilful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wilful.

Từ điển Anh Việt

 • wilful

  /'wilful/

  * tính từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) willful)

  cố ý, chủ tâm

  wilful murder: tội cố sát

  cứng cổ, bướng, ngang ngạnh, ngoan cố

  a wilful child: một đứa trẻ bướng bỉnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet