willful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

willful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm willful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của willful.

Từ điển Anh Việt

  • willful

    /'wilful/

    * tính từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) wilful

Từ điển Anh Anh - Wordnet