whipping boy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whipping boy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whipping boy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whipping boy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whipping boy

    Similar:

    scapegoat: someone who is punished for the errors of others

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).