whipping crane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whipping crane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whipping crane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whipping crane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • whipping crane

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cần cẩu kiểu đòn lắc

  cơ khí & công trình:

  cần trục đảo cánh