weir tray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weir tray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weir tray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weir tray.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weir tray

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đĩa có gờ tràn