weir dam plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weir dam plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weir dam plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weir dam plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weir dam plate

    * kỹ thuật

    cửa đập tràn