weir dam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weir dam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weir dam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weir dam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weir dam

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đập điều tiết mức nước

    đập tràn thấp