weirdo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weirdo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weirdo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weirdo.

Từ điển Anh Việt

  • weirdo

    * danh từ

    người lập dị; người cư xử (ăn mặc ) lập dị, không bình thường

Từ điển Anh Anh - Wordnet