weirdness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weirdness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weirdness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weirdness.

Từ điển Anh Việt

  • weirdness

    /'wi dnis/

    * danh từ

    tính chất siêu tự nhiên, tính chất phi thường

    tính kỳ quặc, tính kỳ dị, tính khó hiểu

Từ điển Anh Anh - Wordnet