twenty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twenty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twenty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twenty.

Từ điển Anh Việt

 • twenty

  /'twenti/

  * tính từ

  hai mươi

  I have told him twenty times

  tôi đã nói với nó nhiều lần

  * danh từ

  số hai mươi

  (số nhiều) (the twenties) những năm hai mươi (từ 20 đến 29 của thế kỷ); những năm tuổi trên hai mươi (từ 20 đến 29)

 • twenty

  hai mươi (20)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • twenty

  the cardinal number that is the sum of nineteen and one

  Synonyms: 20, XX

  denoting a quantity consisting of 20 items or units

  Synonyms: 20, xx

  Similar:

  twenty dollar bill: a United States bill worth 20 dollars