tuc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tuc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tuc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tuc.

Từ điển Anh Việt

  • tuc

    * (viết tắt)

    Đại Hội Công Đoàn (Trades Union Congress)