tuck-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tuck-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tuck-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tuck-out.

Từ điển Anh Việt

 • tuck-out

  /'tʌk'in/ (tuck-out) /'tʌk'aut/

  out)

  /'tʌk'aut/

  danh từ

  (từ lóng) bữa chén no say