tuckahoe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tuckahoe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tuckahoe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tuckahoe.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tuckahoe

    Similar:

    green arrow arum: perennial herb of the eastern United States having arrowhead-shaped leaves and an elongate pointed spathe and green berries

    Synonyms: Peltandra virginica

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).