triangle route nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangle route nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangle route giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangle route.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangle route

    * kinh tế

    tuyến đường tam giác