triangle axiom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangle axiom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangle axiom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangle axiom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangle axiom

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tiên đề tam giác

    tiền đề tam giác