triangle connection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triangle connection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triangle connection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triangle connection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • triangle connection

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    nối tam giác