transfer ticket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transfer ticket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transfer ticket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transfer ticket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transfer ticket

    * kinh tế

    vé chuyển tàu (hỏa), vé sang xe (lửa)