transfer effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transfer effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transfer effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transfer effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transfer effect

    * kinh tế

    hiệu ứng dây chuyền