tandem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tandem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tandem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tandem.

Từ điển Anh Việt

 • tandem

  /'tændəm/

  * danh từ

  xe hai ngựa thắng con trước con sau

  xe tăngđem, xe đạp hai người đạp

  * tính từ & phó từ

  bộ đôi cái trước cái sau

  to drive tandem: thắng ngựa con trước con sau

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tandem

  * kỹ thuật

  sau

  cơ khí & công trình:

  bộ đôi trước

  điện lạnh:

  cặp mạng tandem

  cặp mạng tiếp đôi

  xây dựng:

  xe tải trụn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tandem

  an arrangement of two or more objects or persons one behind another

  one behind the other

  ride tandem on a bicycle built for two

  riding horses down the path in tandem

  Synonyms: in tandem

  Similar:

  bicycle-built-for-two: a bicycle with two sets of pedals and two seats

  Synonyms: tandem bicycle