tamping rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tamping rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tamping rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tamping rod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tamping rod

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  chày đầm

  que đầm xọc

  thanh lèn xọc

  vồ đầm