tamping beam finisher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tamping beam finisher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tamping beam finisher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tamping beam finisher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tamping beam finisher

    * kỹ thuật

    tan