symbolic tag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

symbolic tag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm symbolic tag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của symbolic tag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • symbolic tag

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhãn ký hiệu