symbolic logician nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

symbolic logician nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm symbolic logician giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của symbolic logician.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • symbolic logician

    a person skilled at symbolic logic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).